Bilder aus Georgien

Wandmosaik auf dem Messegelände in Tiflis

Wandmosaik auf dem Messegelände;
Tiflis, Mai 2007